Minőségpolitika

A Doboz- és acélszerkezet Kft Doboz üzem alapvetı célja a papír csomagolóeszközök tervezése, gyártása, forgalmazása területen a megrendelıi igényeket kielégíteni, a kimondott Vevıi követelményeket, valamint a kimondatlan Vevıi elvárásokat teljesíteni.

Ennek érdekében alakítottunk ki az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelı minıségirányítási rendszert, amely a folyamatszemlélető megközelítéssel segíti a szolgáltatásunk folyamatos fejlesztését, vevıink megelégedettségét.

A Doboz- és acélszerkezet Kft Doboz üzem vezetısége kinyilvánítja, hogy a törvényi, jogszabályi elıírásoknak megfelelıen mőködtetik a tevékenységeiket.

Általános céljaink:

• erıforrások folyamatos fejlesztése
• a megrendelık igényeinek magasabb színvonalon történı folyamatos kielégítése;
• a minıségirányítási rendszer bevezetése, tanúsíttatása és mőködtetése;

A kitőzött céljaink elérését szem elıtt tartva tesszük, ellenırizzük, és szükség szerint beavatkozunk a szolgáltatásunk folyamataiba.

Tököl, 2018 április 10.